Giới thiệu về Home&Away

Home&Away dành ưu đãi cho tất cả chủ thẻ HSBC khi du lịch, mua sắm, ăn uống, trải nghiệm và nhiều ưu đãi khác.

 

Ưu đãi mới nhất áp dụng cho tại quốc gia hay trên toàn thế giới, do đó chúng tôi cung cấp cho bạn 2 cách để tìm kiếm. Truy cập vào ngành ưu đãi, hoặc quốc gia để tìm thấy ưu đãi phù hợp.

 

Khi đó, bạn sẽ tìm thấy ưu đãi phù hợp. Và khi đó, hãy tận hưởng ưu đãi trước khi hết hạn.

 

Không cần đăng nhập hay đăng ký, bạn chỉ cần truy cập vào ưu đãi và sử dụng nó. Ưu đãi Home&Away áp dụng cho tất cả chủ thẻ, ngoại trừ một số quy định khác, do đó vui lòng đọc kỹ Điều kiện và điều khoản trước khi sử dụng.

 

To borrow or not to borrow? Borrow only if you can repay!