Tiếp cận

Chúng tôi tin rằng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi nên có sẵn cho tất cả khách hàng. Đó là lý do tại sao chúng tôi cam kết tăng khả năng tiếp cận tại HSBC.

Nhóm người dung bị vô hiệu hóa

Khả năng tiếp cận kỹ thuật số được đo lường theo mức độ mà mọi người dễ dàng sử dụng, bất kể khả năng. Các nhóm sau đây được xem xét để tuân thủ các nguyên tắc tiếp cận: • Người dùng khiếm thị và khiếm thị • Người điếc, khiếm thính và khiếm thính • Suy giảm vận động và khéo léo • Người dùng mắc chứng khó đọc và người dùng gặp khó khăn trong học tập • Người lớn tuổi (75+)

Thiết kế và nội dung

Chúng tôi tuân thủ các nội dung Web Hướng dẫn Truy nhập 2.0, một tập hợp các hướng dẫn theo quy định của World Wide Web Consortium (W3C) được sử dụng để đảm bảo trang web được thiết kế và viết bằng một cách mà làm cho mọi người dễ dàng tiếp cận. Điều này có nghĩa là: • Chúng tôi chỉ sử dụng độ tương phản màu mạnh • Tiêu đề được sử dụng chính xác để làm cho chúng có thể đọc được thông qua trình đọc màn hình • Liên kết làm những gì họ nói. Chúng tôi không sử dụng 'nhấp vào đây' • Các bảng được trình bày dưới dạng bảng với các tiêu đề và tóm tắt • Chúng tôi sử dụng trang web của chúng tôi để cung cấp thông tin trên trang web của chúng tôi. • Nơi chúng tôi sử dụng hình ảnh, chúng tôi sử dụng văn bản thay thế để những người không thể nhìn thấy hình ảnh có thể đọc văn bản. Đây có thể được đọc bởi các thiết bị đọc màn hình.

Trình duyệt chúng tôi hỗ trợ

Microsoft Edge and Internet Explorer 11 • Chrome (phiên bản mới nhất trên desktop và di động) • Safari (2 phiên bản gần nhất trên iOS và macOS) • Firefox (phiên bản mới nhất) • Android default browser (2 phiên bản gần nhất của Android)

Hệ điều hành chúng tôi hỗ trợ

• Windows 7, 8 và 10 • Mac OS X 10.9 trở lên Lưu ý: Cập nhật trình duyệt có sẵn từ mỗi trình duyệt. Hệ điều hành có thể được mua từ các nhà cung cấp phần mềm. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ cập nhật danh sách các trình duyệt và hệ điều hành được hỗ trợ. Các chi tiết chính xác kể từ ngày 13 tháng 9 năm 2019. Các bản cập nhật trình duyệt có sẵn từ Microsoft, Firefox, Safari và Google